Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Gigtforeningens Oplysningskreds
På I. P. Schmidts gård, Vendersgade 4, Fredericia.

TORSDAG d. 14 marts 2019 kl. 14

Dagsorden
         1    Valg af dirigent
         2    Valg af referent
         3    Valg af 2 stemmetællere
         4    Beretning fra bestyrelsen
         5    Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
         6    Behandling af indkomne forslag
               Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8
              dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
         7    Meddelelser fra bestyrelsen
         8    Valg til bestyrelsen og af suppleanter
               På valg er: Bodil Arnkær, som modtager genvalg,
               Inger Ramsing som modtager genvalg og
               Tove Christiansen som ikke ønsker genvalg
               Suppleanter er: Inge-Lise Bigum, som modtager genvalg
               og Hanne Larsen, som ikke ønsker genvalg                                                                 
          9    Valg af bilagskontrollant og af suppleanter
         10   Eventuelt

Foreningen giver  en kop kaffe/te og et stykke brød, og derfor er det nødvendigt med tilmelding inden fredag d. 8. marts.


Med venlig hilsen … og vel mødt    
Bestyrelsen