Årets gang i GOK

Her kan du læse om årets aktiviteter.

Det kan være tidspunkter for holdstart og hvornår sidste tilmeldingsfrist er.

Hvornår er vores generalforsamling

Hvornår holdes vores andre arrangementer

 

 

 

opstart i 2024 sker i januar henholdsvis på Sano og i Sundhedshuset. 

Bestyrelsen har drøftet opstart igen i Idrætscentret på baggrund af et møde der har været med kommunen og ledelsen i FIC. PT ser det ud til at byggeriet kan være færdigt midt april. Så vi satser på at vi kan starte med vores hold derud med sammen hold og tider mandag - onsdag og fredag.

Vi håber at de der holder pause vil starte op igen i FIC. I hører nærmere

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling i GOK Fredericia, som afholdes i

Seniorhuset I.P. Schmidt, i Kombilokale A (2.5)

Vendersgade 4, Fredericia

 

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 14 til 16

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Beretning fra bestyrelsen
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af medlemskontingent –

bestyrelsen foreslår at fortsætte med et årligt medlemskontingent på 50 kr. som betales ved opstart af forårssæsonen. (vedtaget på generalforsamlingen d. 3. september 2020.)

  1. Behandling af indkomne forslag

evt. forslag sendes til formanden Inge-Lise Andersen (jj.il@jens-joergen-andersen.dk) senest d.28.. februar 2024.

  1. Valg til bestyrelse:

Inge-Lise Andersen    PÅ VALG - MODTAGER  GENVALG

Jane Larsson :           IKKE PÅ VALG

Inge Pedersen :         IKKE PÅ VALG

Tove Christiansen:    IKKE PÅ VALG

Joan Rotne:               PÅ VALG – MODTAGER IKKE GENVALG

 

           Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen:

Vibeke Leth Nielsen:  PÅ VALG

Lise Larsen:               PÅ VALG

  1. Valg af bilagskontrollant og suppleant hertil
  2. Eventuelt

 

Foreningen byder på kaffe/the og et stykke brød, hvorfor tilmelding er nødvendig – og skal ske senest mandag d. 1.MARTS 2023.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen