Vores bestyrelse

Inge-Lise Andersen

Formand

Jane Larsson

sekretær

Lone Nielsen

Instruktør - ikke medlem af bestyrelsen!

Tove Klint Christiansen

Kasserer

Joan Rotne

Medlem

Jette Hartvigsen

Daglig leder - deltager i Bestyrelsesmøder

Inge Pedersen

Næstformand

Lise Larsen

Suppleant

Wendy Kristensen

Suppleant

dof