Vores bestyrelse

Birgitte Prior

Formand

Bodil Arnkjær

Sekretær, Gigtforeningens repræsentant

Inge Lise Andersen

næstformand

Dorit Brodersen

Kasserer

Lone Nielsen

Instruktør - ikke medlem af bestyrelsen!

Jane Larsson

medlem

Inge Pedersen

suppleant

Jette Hartvigsen

Daglig leder - deltager i Bestyrelsesmøder

dof