Baderegler

Svømmehallens regler omkring hygiejne

DET ER VIGTIGT AT GØRE NEDENSTÅENDE

  • vaske sig grundigt og skylle sig af - OVERALT på kroppen
  • ENTEN skylle håret ELLER benytte badehætte
  • ikke bruge smykker i bassinet (lad dem gerne blive hjemme)
  • BRUG gerne badesandaler

                                               
Det kan kun være i vores egen interesse – din og min - at overholde disse regler, da det er det samme bassin vi alle benytter. Som udgangspunkt mener vi selvfølgelig, at vore medlemmer er velsoignerede, når de møder op. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DETTE MEDFØRER BORTVISNING

Hvis I går ind i varmtvandsbassin-lokalet før jeres mødetid, kan det først være når det foregående hold er gået på boblerne. Eller BEDRE: vente udenfor indtil undervisningen er slut.

God sæson til alle!