Instruktør på vores hold

Vores instruktør Lone Nielsen har flere års erfaring i hensynsfuld træning for borgere med særlige udfordringer.

Lone er særlig opmærksom på nye medlemmer, som måske skal have instrukser for at få mest muligt ud af undervisningen.

Der tilbydes kurser igennem Dansk Oplysnings Forbund, som Lone har mulighed for at deltage i.