Sådan betaler du

Januar 2022:

Prisen for forårssæsonen 2022 er 770 kr., som forfalder senest d. 7/1-22.

Og en lille repetition:

For at lette arbejdet for den daglige leder bedes man påføre 

HOLDNUMMER og derefter initialer

FX. Birgitte Prior, Hold 7 skrives som H7 - BP

23/5-21:

Prisen for efterårssæsonen er for 15 gange, samt for det årlige medlemskab

kr. 725,- Betalingen forfalder d. 1/9-21

Indbetaling for sæsonen skal ske snarest efter start, senest d. 1.september 2021

Der er megen opfølgning, så overhold venligst betailngsfristen.

Og for at lette vores arbejde når betalingerne sker ved kontooverførsel,

bedes I ….

I stedet for at skrive jeres navn skrive jeres hold og initialer

EKSEMPEL

Jane Larsson går på hold 10 …. så hun skal skrive H 10 JL

Dette gør det nemmere for den daglige leder at tjekke at vores betalinger er i orden

GOK Fredericia har kontonr.: 6854 0000 223044

DER KAN IKKE BETALES VIS MOBILE PAY

Vær opmærksom på at foreningen på sidste generalforsamling besluttede, at betalingen efter flere år skulle sættes op til 45 kr. pr. lektion.

Desuden betaler man ikke længere 50 kr. som depositum for armbånd, men fremover årligt 50 kr. for at være medlem af foreningen.dof