Sådan betaler du

Prisen er i år for 17 gange, samt for det årlige medlemskab

kr. 815,-

Indbetaling for sæsonen skal ske snarest efter start, se på invitationen.

Der er megen opfølgning, så overhold fristen og for at lette vores arbejde når betalingerne sker ved kontooverførsel,

bedes I ….

I stedet for at skrive jeres navn skrive jeres hold og initialer

EKSEMPEL

Jane Larsson går på hold 10 …. så hun skal skrive H 10 JL

Dette gør det meget nemmere for bogholder og daglig leder

GOK Fredericia's kontonr.: 6854 0000 223044

DER KAN IKKE BETALES VIS MOBILE PAY

Vær opmærksom på at foreningen på sidste generalforsamling besluttede at betalingen efter flere år skulle sættes til 45 kr. pr. lektion. Desuden betaler man ikke længere 50 kr. som depositum for armbånd, men fremover årligt 50 kr. for at være medlem af foreningen.dof