Hold Forår 2021

Kære medlemmer

Så starter vi igen i det nye år.

Vi begynder mandag d. 04. januar

I uge 7 er der vinterferie.

I uge 13 samt den 5 april er der påskefri.

Den 30 april fri på grund af store bededag.

Den 14 maj fri på grund af kr. himmelfarts ferie

Vi slutter den 12. maj, den 17. maj samt den 28. maj

 

Vores instruktør er Lone Nielsen

Prisen er i år for 17 gange, samt for det årlige medlemskab

kr. 815,-

som bedes indbetalt senest uge 53

på konto   6854 0000 223044

Vær opmærksom på at foreningen på sidste generalforsamling besluttede at betalingen efter flere år skulle sættes til 45 kr. pr. lektion. Desuden betaler man ikke længere 50 kr. som depositum for armbånd, men fremover årligt 50 kr. for at være medlem af foreningen.

Jette Hartvigsen

På vegne af Bestyrelsen
.

Vores instruktør Lone Nielsen har flere år erfaring i hensynsfuld træning for borgere med særlige udfordringer. Vores forening er etableret som aftenskolehold og modtager tilskud fra Fredericia Kommune.

Foreningen ledes af en Bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Hvert medlem er valgt for 2 år. Suppleanterne er valg for et år. Bestyrelsen afholder 4-5 møder om året. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at afholde den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har valgt at ansætte en daglig leder der er ansvarlig for de opgaver der er uddelegeret fra Bestyrelsen.


dof