Hold Forår 2021

Kære medlemmer!

Så er vi klar igen efter corona-nedlukningen med

sommersvømning fra d. 26.maj og fem onsdage frem til og med d. 23.juni 2021

Betalingen er 50 kr pr. gang, ialt 250 kr, som bedes indbetalt på foreningens konto  6854 0000 223044

Efterårssæsonen starter i uge 34, d. 23.august 2021

HUSK at der er efterårsferie i uge 42 (18/10 til 22/10 2021)

Vær opmærksom på at foreningen på sidste generalforsamling besluttede at betalingen efter flere år skulle sættes til 45 kr. pr. lektion. Desuden betaler man ikke længere 50 kr. som depositum for armbånd, men fremover årligt 50 kr. for at være medlem af foreningen.

Birgitte Prior

Formand for bestyrelsen

Vores instruktør Lone Nielsen har flere år erfaring i hensynsfuld træning for borgere med særlige udfordringer. Vores forening er etableret som aftenskolehold og modtager tilskud fra Fredericia Kommune.

Foreningen ledes af en Bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Hvert medlem er valgt for 2 år. Suppleanterne er valg for et år. Bestyrelsen afholder 4-5 møder om året. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at afholde den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har valgt at ansætte en daglig leder, Jette Hartvigsen, der er ansvarlig for de opgaver der er uddelegeret fra Bestyrelsen.


dof