Medlemsgebyr

På generalforsamlingen d. 18.november 2020 blev det besluttet, at medlemmerne fremover skal betale et årligt gebyr på 50 kr til GOK Fredericia.

Dette gebyr er et nyt tiltag, som erstatter den tidligere betaling for armbåndet, der giver adgang til svømmehallen/træning.

Man kan ligeledes være støttemedlem for foreningen for 50 kr. om året. Du kan som støttemedlem deltage i de arrangementer GOK afholder, som julefrokost o. lign..