Medlemsgebyr

På generalforsamlingen d. 18.november 2020 blev det besluttet, at medlemmerne fremover skal betale et årligt medlemsgebyr på 50 kr. til GOK Fredericia.

Dette gebyr er et nyt tiltag, som erstatter den tidligere betaling for armbåndet, der giver adgang til svømmehallen/træning. Medlemmer der forlader træningen bedes sikre at armbånd afleveres i FIC

Man kan ligeledes være støttemedlem for foreningen for 50 kr. om året. Du kan som støttemedlem deltage i de arrangementer GOK afholder, som julefrokost o. lign..