Nyheder

Seneste nyt

8/7-21

Efterårssæsonen starter i uge 34, dvs. mandag d. 23.august. 

Sæsonen er fra mandag d. 23. august til fredag d. 10. december og der er pause i uge 42, dvs. fra d. 18/10 til og med 22/10. Prisen for de 15 gange er 725 kr, herunder medlemsgebyret på 50 kr. 

Betalingen forfalder onsdag d. 1/9 2021.

5/7-21

Vi har holdt bestyrelsesmøde d. 15.juni 2021, hvor vi har aftalt, at der holdes generalforsamling torsdag d. 14-16. Nærmere information om sted, dagsorden samt om tilmelding vil komme SENEST 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen arbejder p.t. med at få nogle formalia omkring bestyrelsesarbejdet på plads. 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 1. september kl. 14.30 - 16.30. 

8/6-21 

Vi har med sorg modtaget meddelelsen om at vores mangeårige medlem af Bestyrelsen Inge-Lise Bigum og vores bogholder Holger Bigum er afgået ved døden. Æret være deres minde.

23/5-2021

Sommersvømning 2021 : Starter onsdag d. 26. maj og der er 5 gange. det koster 250 kr, som bedes betalt snarest på foreningens konto 

15/5-21:

Bestyrelsen har holdt et - stærkt forsinket - møde d. 12/5 kl. 14-16. Vi arbejder videre med få gang i sommerhold samt efterårssæsonen.

Næste bestyrelsesmøde er d. 15/6-21 kl. 14-16. På dette møde skal vi planlægge den udsatte generalforsamling, som finder sted til efteråret. Nærmere information følger.

30. november 2020

Det er med stor sorg, at Bestyrelsen må meddele, at vores mangeårige formand og tidligere daglige leder Yvonne Christensen tabte kampen mod hendes sygdom. Yvonne sov stille ind på Hospice i Vejle og er bisat.

Vores tanker går til hendes mand og søn med familie.

BESTYRELSESMØDE d. 18/11-20

Bestyrelsen har afholdt møde

Beklageligvis ser vi os nødsaget til, at den årlige julefrokost ikke afholdes i år på grund af forsamlings forbud. Vi skulle også have holdt 25 års jubilæum i den forbindelse, men vi vil tage revanche i 2021 og håber vi i den kommende sommer kan afholde et brag af et arrangement. 

Til træning tages alle forbehold med hensyn til afspritning mm. og  alt fungere godt. 

På årets generalforsamling blev spørgsmålet rejst i forhold til hvorvidt, det er skimmelsvamp, der er at se i svømmehallens omklædningsrum. Vi har fået svar fra svømmehallens leder, at der er foretaget flere test og at resultatet har vist, at der er tale om sort mug, hvilket er svært at holde væk. Der etableres et blødgørings anlæg, således kalkindhold formindskes og dette skulle betyde, at de har lettere ved at renholde derude.

Jette Hartvigsen, der er daglig leder har valgt at trække sig fra bestyrelsen for at rollerne er klart defineret. Jane Larsson er trådt ind i stedet. Jette deltager fortsat i bestyrelsesmøderne.

Jette har søgt svømmehallen om en ekstra lektion for holdene i foråret. Ligeledes er der søgt 4 ugers træning i ugerne 21-24. Når vi igen skal søge tider i svømmehallen for efterår 21 og forår 22, vil vi forsøge at flytte starttidspunktet i august til en uge senere, da der stadig er mange der afholder ferie første uger i august.

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019

Ja selv om vi er kommet langt ind i 2020, grundet Covid 19 situationen er det året 2019 det skal handle om i dag.

Vores lille forening går som udgangspunkt godt, vi har stadig og heldigvis for det, tildelt tre formiddage hvor der er 80 pladser. Vi havde som vanligt i 2019 hold både forår og efterår med 310 undervisningstimer, med Lone som vores stabile og kvalificerede instruktør har. Lone der altid er i godt humør og finder på nye og spændende øvelser, til tider udfordrende, men altid med henblik på at vores krop bevæges på en hensigtsmæssig måde. Tak for det Lone.

Noget nyt var en forlængelse af forårssæson. Kaldet sommerhold og der var heldigvis så mange tilmeldte, at Lone havde hold nok til en dag. Dette blev desværre ikke til noget i 2020, men hvis der stadig er et ønske herom, fortsætter vi i 2021.

Det er jo dejligt, at vi har timerne, men der kan være udfordringer i at skaffe nye deltagere, når der er mange der holder, hvilket i også oplevede i 2019. Medlemmerne bliver ældre, der kommer sygdom til, eller behov for en pause på grund af sygdom.

De der står på vores venteliste har ofte fundet andre tilbud. Der ringes til mange både fra ventelisten, men selvfølgelig også som opfølgning på vores opstart, hvis medlemmer ikke kommer til start og ift. betaling.

I bestyrelsen har vi tidligere drøftet hvor mange gange medlemmerne kan få lov at holde en pauseplads, da en sæson ikke er så eftertragtet hos nye ansøgere.  Vores pausepladser forsøger daglig leder så at fylde med interesserede fra andre hold. Dog er det mere hensigtsmæssigt og lønsomt at få nye medlemmer til holdene.

Vi har annoncer gennem AIF, i gigtbladet og i Pensionistbladet i kommunen. I 2019 fik vi trykt nye foldere. Det skal vi have gjort igen i år, da tiderne fredag er ændret. Foldere plejer at hænge i indgangen ved svømmehallen, men pt. er der ombygning, så de er lagt på et bord derinde. Mund til mund metoden virker jo også, så endelig opfordre naboen, veninden eller andre til at melde sig til.

Vores hjemmeside er kørende ved den daglige leder, men der er planer om uddannelse af bestyrelsesmedlemmer når DOF igen udbyder kursus. Det sidste blev aflyst på grund af Covid 19.

Vi har regnet os frem til at det er 25 år siden i år, at vores forening blev oprettet. Det vender vi tilbage til. Vi er som forening heldige at kunne holde fast i vores tider. Foreninger der er nye er udfordret med at få pladser nok i vandet, både terapibassin og i andre bassiner. I år er bassinet på Sundhedshuset under renovering og vi håber at ny start der kan betyde, at flere får mulighed for varmvandstræning i Kommunen.  Vi ved jo alle her tilstede hvor givtigt det er for krop og sjæl at komme i det varme vand.

Generelt har vi et godt samarbejde med Fredericia idrætscenter og Fredericia Kommune, selv om det at drive en forening kan være udfordrende med alle de regler der skal overholdes. Skemaer der skal udfyldes, alt skal foregå elektronisk, men der er forståelse for at vi er en lille forening der primært drives med frivillige kræfter.

Vi havde udfordringer med at babysvømningens deltager skiftede ble og lagde den snavsede ble i affaldsspandene i terapibassinet. Efter en dialog med leder Christina, blev der heldigvis sat en stopper for dette

Vores forening er en del af aftenskolerne i Fredericia AIF, der styres af en bestyrelse. Vi betaler en del af vores tilskud fra kommunen til AIF til debatskabende aktiviteter. Der afholdes årligt ca 4 arrangementer. Mest foredrag med interessante oplægsholdere. Vi skal som medlemmer selv betale for at komme til et arrangement, men det plejer ikke at være en høj pris som udgangspunkt.

Desværre kunne den daglige leder på grund af ferie til Dubai ikke deltage i mødet i AIF, hvor der på dagsorden var et punkt om at trække minutter sammen på holdene. Vi havde i GOK opdaget at en anden forening havde annonceret med opstart på et hold fredag, hvor vi havde tiden. Vi har valgt den pragmatiske løsning ikke at opkræve dem for de minutter de mente de havde. En fornuftig snak med deres medlemmer og instruktør løste problemet.

I år har vi været imødekommende og flyttet på fredagsholdene, således den nævnte forening kan få plads til et hold efter vores sidste hold fredag. Så vi håber alt falder på plads.

Desværre blev vi i 2019 udfordret af, at badelandet skulle have en renovation og senere var der fejl på rutsjebanen der så skulle ordnes.

Idrætscentret har i 2019 fået ny leder Kasper Findahl, der stod for årets dialogmøde hvor den daglige leder deltog og roste for løsningen ift. de snavsede bleer.

Traditionen tro blev der planlagt udflugt efter forårssæsonen. Der ligger et stort arbejde i en sådan planlægning, så det er ærgerligt, at vi skal aflyse på grund af for få tilmeldte. Senere kommer vi til at drøfte om behov for sådanne sociale arrangementer i fremtiden.

Vores julefrokost havde en flot tilslutning og vi havde valgt at afholde det i Cafe FIC. Det var et godt valg. Parkeringen var ok for alle og der var så mange fine retter på buffet. Sød servering der var yderst opmærksomme på at vi fik hvad vi kunne ønske os.  

Bestyrelsen holder 3- 5 bestyrelsesmøder om året, dels for at evaluere på den forgangne sæson, arrangementer og vi kigger også på økonomien i foreningen

Yvonne har været daglig leder og formand i mange år og nu valgt at træde af, sammen med Inge Lise Bigum og Inger Ramsing. Bestyrelsen takker mange gange for al det arbejde der er lagt i GOK fra jeres side og ikke mindst dig Yvonne der har været anker for os, med viden der er svært at videregive, men vi håber vi stadig kan trække på dig når tingene brænder på.

Bestyrelsen takker Holger for arbejdet i 2019.

dof