Generalforsamling 2023

 GENERALFORSAMLING 2023

Beretning for 2022 

Der er nu gået et helt år uden corona nedlukninger. Hurra for det!

Vi har alle kunnet nyde godt af det varme vand i Terapi bassinet, hvor vi er blevet ”herset” med af vores dygtige instruktør Lone!

Lones varierende træning og altid gode humør smitter af på os alle! Tak for dit store engagement Lone!

Alle holdene har været rimeligt fyldt op og sommertræningen var igen en succes med fyldte hold!

 

Vi har i år afholdt 5 bestyrelsesmøder og har valgt at være her på Seniorhuset  I.P. Schmidt, da vi her ikke betaler for lån af lokale, men kun for forplejning. Vi har derfor sparet en del penge ifht. når vi har været i Idrætshallen.

På 1. bestyrelsesmøde, som blev holdt 6 dage efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig således at Undertegnede blev formand, Inge Petersen blev næstformand, Jane Larsson blev Sekretær, Tove Christiansen blev kasserer og Joan Rotne sidder som medlem.

Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, hvor alle er gode til at byde ind! TAK FOR DET!

Jeg valgte på 1. bestyrelsesmøde, at vi har både Jette (daglig leder) og Lone (instruktør) og de to suppleanter Wendy og Lise med til alle møder. Det har været rigtig givtigt!

I år har vi haft et aktivitets udvalg på 4 personer. De har bl.a. været primus motor for vores julefrokost og for billetter til Lisbet & Ulf showet. Julefrokosten var der en flot tilslutning til. Der var 48 tilmeldte, og vi må da også erkende at det var en stor succes. Men fremover skal vi være  opmærksom på at der nok ikke skal være trapper! I anledning af at vi havde rundet de 25 år som forening, havde vi valgt at gøre lidt ekstra ud af det og derfor fået en Musical elev Rasmus Snedker til at underholde os. Han gjorde det rigtig godt og det bliver spændende at følge ham fremover!,

Mht. til Lisbet & Ulf showet, var det nok en forkert beslutning! Vi mente ellers at de måtte være vores målgruppe, og fik da også gode billetter til en meget rimelig pris. Vi må erkende at det er gået rigtig trægt med salg af billetterne!

 

Jette har været på kursus med henblik på vores hjemmeside. Den er blevet rigtig flot og der er blevet tilføjet en aktivitetskalender, som løbende bliver opdateret.

Og så var Lone på kursus i efteråret! Det fik vi alle efterfølgende at mærke og var både sjovt og svært!

 

1.Oktober  deltog Inge og Wendy med en stand i et åbent hus arrangement i Seniorhuset  I.P. Schmidt. Der kom mange mennesker forbi og fik en snak, hvor de fik fortalt lidt om vores forening. Vores indtryk var positivt, og vi deltager gerne igen, hvis vi får en invitation.

I Oktober måned sprang bomben så ang. renovering af Badeland og Terapi bassinet.

Vi har haft store spekulationer om hvordan vi bedst kunne hjælpe vores medlemmer!

 1. 23. november var Jette og jeg til 1. møde med hal ledelsen. Vi var begge ret positive efter mødet, da vi er overbeviste om at man gør alt hvad man kan for at hjælpe vores forening. Vi blev hørt både med ønsker og ifht. økonomi! Efterfølgende har Jette, Lone og jeg været til 2 møder, som udmøntede i et par skriv til jer alle! Vi har som i ved været så heldige at få tilbudt at komme på SANO i Middelfart . Vi afventer stadig svar ang. Sundhedshuset, men håber dette også lykkes!
 2. er der 32 tilmeldte til SANO og XXX tilmeldte til Sundhedshuset. Vi ved det skaber udfordringer både med transport og med tiderne, men håber på jeres forståelse. Vi syntes faktisk vi er heldige at få sådan gode tilbud! Vi kan fortælle jer at vi er lovet samme træningstider i Terapi bassinet efter renoveringen. Det betyder at vi alle kan komme tilbage på de samme hold som vi går på nu!

 

Pt. har vi 65 medlemmer i vores lille forening, heraf er der 9 der træner på 2 hold, så vi har 6 ledige pladser. Det er sådan at hvis der mangler ledige pladser, viger man automatisk sin ekstra plads.

 

Vi har igen i år fået mulighed for at lave sommerhold. Der bliver 4 onsdage fra d. 31. maj til d. 21. juni. Prisen er 250 kr. og tiderne bliver kl. 8.45, kl. 9.45 og kl. 10.45. Tilmeldingslisterne vil ligge ved Terapibassinet .

Jette – vores daglige leder og hende der sidder på pengekassen, har indimellem rigtig meget at lave.

Der skal holdes styr på tilmeldingerne til holdene og fordeles tider. Der skal holdes styr på finanserne, både ind og udbetalingerne og en masse mere og så er der jo også diverse møder. Derfor en stor bøn om at man husker at skrive fulde navn og hold nr. på når man indbetaler til foreningens konto.

Tak Jette for dit store arbejde!

Det var vidst alt fra mig!

Inge-Lise Andersen

Bestyrelsesformand

 

Referat fra generalforsamlingen 15/3 2023.

Fraværende. Kasserer Tove Christiansen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Lone Nielsen
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Beretning fra bestyrelsen.
 4. Forelæggelsen og godkendelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår at bibeholde kontingentet på 50 kr.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen: Inge-Lise Andersen Ikke på valg

Jane Larsson på valg modtager genvalg

Inge Pedersen på valg modtager genvalg

Tove Christiansen på valg modtager genvalg.

Joan Forne ikke på valg.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Wendy Kristensen modtager ikke genvalg

Lise Larsen modtager genvalg.

Valg af bilags kontrollant og suppleant hertil.

 

Referat:

 1. Inge-Lise bød velkommen og foreslog Lone som dirigent. Vedtaget.

Lone takkede for valget.

 1. Mona Knudsen og Jonna Larsen valgt.
 2. Inge-Lise læste beretningen højt. Godkendt.
 3. Jette startede med at læse højt fra GOK’s første mødebog. Den første sæson startede i foråret 1996. Første generalforsamling blev afholdt 19/3 1997. Herefter gennemgik Jette regnskabet for 2022. Godkendt.
 4. Der betales 50 kr. i årskontingent. Bibeholdes. Alle bedes huske at aflevere armbåndet når man stopper medlemskabet. Vi vil forsøge at få fat i nogle af de mange armbånd der ikke er afleveret efter udmeldelse. Kontingentet godkendt.
 5. Bestyrelsen foreslår at prisen pr undervisningstime hæves med 10 kr. Fra 45-55 kr. Vedtaget og træder i kraft fra august 2023.
 6. Jane Larsson genvalgt. Inge Pedersen genvalgt. Tove Christiansen genvalgt.

Suppleanter valgt for 1 år.  Lise Larsen. Vibeke Leth Nielsen foreslået og valgt.

Bilags kontrollant:  Grethe Trane. Suppleant Connie Andersen.

 1. Der blev spurgt ind til vores opsparing. Tidligere revisor har altid holdt fast i at disse penge ikke måtte røres. Dette har dog været nødvendigt, da kommunen skulle have tilskud tilbage. Forslag om en sommerfrokost.  Julefrokosten var en succes, dog et ønske om mere fællessang i stedet for optræden. Optrædningen var i anledning af vores jubilæum og mange har rost den. Vi havde en længere snak om udflugter. Lone lægger forslagsliste ved bassinet, så medlemmerne kan skrive ønsker på.

Lone takkede for god ro og orden og gav ordet til Inge-Lise. Lone og Wendy modtog en gave som tak for deres indsats. Inge-Lise takkede også for god ro og orden, og for det fine fremmøde.

Sekretær Jane Larsson.

 

 

ARRANGEMENTER I GIGTCAFE REGI         

Liste over kommende arrangementer 

4 April Kl. 14.30                                   Alm Cafe – Wini,hjælpemiddel tidligere Manigrib?

17 April Kl. 10.00                                Kom og mød os i Sundhedshuset forhal

Bemærk det er mandag                    Vi holder vores 5 års fødselsdag og der vil både                       være sjov, noget til ganen og nyheder

18 April kl. 14.30                                Ingen cafe i dag

20 April kl. 17.30                                 Besøg på den gamle skotøjsfabrik WMP – Sko.

2 Maj Kl. 14.30                                    Alm Cafe

16 Maj Kl. 14.30                                  Alm Cafe

 

30 Maj Kl. 10.00                                 Alm Cafe – Sano Udflugt/foredrag/frokost/gåtur og kaffe

Der kommer særskilt tilmelding på dette

Kl. 10:00 Ankomst

Kl. 10:15 oplæg omkring SANO ved Afdelingsleder Tina eller behandler i 60 min incl. spørgsmål i multirum 3

Kl. 11:15 rundvisning ved Tina eller behandler

Kl. 11:45 Sandwich incl ½l vand (tilkøb af øl og sodavand hvis det ønskes) i multirum 3 

Kl. 12:30 gåtur i Middelfart (I klare det selv)

Kl. 14:00 kaffe og kage tak for i dagJ

 

13 Juni Kl. 14.30                                  Alm Cafe

27 Juni Kl. 14.30                                  Alm Cafe - Afslutning i det fri, med kaffen og kage

 

Sommerferie fra d. (28 juni – 7 august)