Generalforsamling 2023

 GENERALFORSAMLING 2023

 

Indkaldelse til generalforsamling i GOK Fredericia, som afholdes i

Seniorhuset I.P. Schmidt, i Klaverstuen (2.8)

Vendersgade 4, Fredericia

 

Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 14.00 til 16.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetæller
  3. Beretning fra bestyrelsen
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af medlemskontingent 
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til Bestyrelsen
  8. Valg af billagskontrollant og suppleant hertil
  9. Eventuelt

ad. 5 Bestyrelsen foreslår at forsætte med det årlige kontingent på kr. 50

ad. 6. Der er ikke indkomne forslag fra medlemmerne

ad. 6 Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af betalingen for undervisningstimerne fra 45 kr. til 55 kr.

 

7. Valg til bestyrelse:

Inge-Lise Andersen – IKKE PÅ VALG

Jane Larsson :           PÅ VALG – MODTAGER GENVALG

Inge Pedersen :          PÅ VALG - MODTAGER GENVALG

Tove Christiansen:     PÅ VALG – MODTAGER GENVALG

Joan Rotne:               IKKE PÅ VALG

 

- Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen:

Wendy Kristensen:    PÅ VALG – MODTAGER  IKKE GENVALG

Lise Larsen:              PÅ VALG – MODTAGER GENVALG         

 

Foreningen byder på kaffe/the og et stykke brød, hvorfor tilmelding er nødvendig – og skal ske senest mandag d. 1.MARTS 2023. 

DER VIL VÆRE LISTER VED TERAPIBASSIN 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

ARRANGEMENTER I GIGTCAFE REGI         

Liste over arrangementer i 2023

Måned brev jan kvartal

 

Vinter/Forår

10 Jan. Kl. 14.30                                  Starter vi op i cafeen igen

24 Jan. Kl. 14-30                                  Hjerte/Lungeredning - Alm Cafe

7 Feb. Kl. 14.30                                    Alm Cafe

21 Feb. Kl. 14.30                                 Krone Apoteket - Alm Cafe

7 Marts Kl. 14.30                                 Alm Cafe

21 Marts Kl. 14.30                              Rundvisning i Fredericia Sundhedshus

Alm Cafe

Madklubben – Forår 2023

21 Feb. Kl. 17.00

28 Feb. Kl. 17.00

7 Mar. Kl. 17.00

14 Mar. Kl. 17.00

21 Mar. Kl. 17.00

28 Mar. Kl. 17.00

OBS. Der er stadig en ledig plads

Gå med os - - Fredericia

Onsdage kl. 14.00 - Ugerne (28-29-30-52 Holder vi ferie

Web - - Cafeen – (efter aftale og nye optages gerne)